ARKITEKTSTUDIO ELFRIDA BULL BENE

Om oss

Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS er et lite uavhengig arkitektfirma som har en solid og bred kompetanse innenfor et stort spekter av arkitekturfaget. Firmaet ble etablert i 2006, men den erfaring vi besitter i dag strekker seg vidt. Vår kompetanse spenner fra en rekke mindre prosjekter som tilbygg, fritidsboligprosjekter, ene- og tomannsboliger via prosjektering av kulturbygg til barnehage-/ hotell-/ næringsbyggprosjektering. Vårt hovedfokus har vært å utvikle en bred kompetanse gjennom å fokusere på kvalitet og ansvarlighet i alle deler av prosessen fra idé til ferdig bygg og også gjennom trygge og kontrollerte søknadsprosesser. Dette er gjennomgående fra tomteutvikling, analyser, prosjektering i alle faser og oppfølging under byggeprosess organisert som konsulentarbeid eller egne prosjekter. Disse gjennomføres i prosjektteam etter oppgavenes ulike karakter med bruk av interne eller og/eller eksterne ressurser som underkonsulenter. Det er i dag to ansatte sivilarkitekter i firmaet, hver med 10-12 års erfaring. Vi har gode og etablerte samarbeid med både små og store kontorer.

Åpenhet og eksperimentering, breddekunnskap og lang erfaring gjør oss i stand til å gå inn i hver oppgave, som er stor eller liten, med den tro på at det vi skaper har betydning i situasjonen vi handler i. Vi mener at den ansvarlige arkitekturen bygger på bevissthet på stedets kvaliteter, samtiden og ressursbruken.

Fornøyde kunder

Vi har gjennom lang  tid opparbeidet oss en god, mangfoldig og fornøyd kundekrets. Det er viktig for oss å skape et kreativt, åpent, trygt og hyggelig arbeidsklima sammen med oppdragsgiver.

Forbildeprosjekter

I 2010 ferdigdokumenterte vi et prosjekt som arkitektstudioet hadde utviklet gjennom samarbeid med Enova SF som det første av Enovas forbildeprosjekter innenfor fritidsboligsegmentet. Den energieffektive sammenbygde hytten Dobbel oppstuggu Bjørklia viste en god synergieffekt fra bruk av stedet som ressurs og premissleverandør i utformingen sammenstilt med gode plangrep og tekniske løsninger. Dette fruktbare samarbeidet har inspirert oss til å være pretensiøse nok til tenke på alle våre prosjekter som forbildeprosjekter.

Living my House

Våre samarbeidspartnere spenner også over et stort felt, både innenfor ulike fagområder, organisasjonsformer og lokaliseringer som er spredt omkring i flere land.

Living my House er bl.a. ett av våre internasjonale samarbeidsprosjekter hvor forskning innenfor bærekraftige strukturer og livsstil teoretiseres og konkretiseres gjennom flerfaglig nettverk av bl.a. norske og nederlandske arkitekter og arkitekthistoriker og journalist basert i Berlin.

Sentral godkjenning i tiltaksklasse 3:

Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS har Sentral Godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet, DIBK (tidl. Statens Bygningstekniske etat) i tiltaksklasse 2 for arkitekturprosjektering og kontroll av arkitekturprosjektering (PRO og KPR).

Se godkjenningsbevis (PDF)

Medlemskap:

Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS er medlem i bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene, og medlem i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Praksisen er registrert som WildCardbedrift I NAL.

Se oppføring hos Arkitektbedriftene

Se oppføring som WildCard hos Norske Arkitekters Landsforbund

Kvalitetssystem

Praksisens kvalitetssikring er basert på Arkitektbedriftenes kvalitetssystem, MAKS 2010.

Vi benytter oss ellers av kunnskapssystemet Byggforsk fra Sintef, Fagtorget, Infoland samt Byggsøk, et system for digitale byggesøknader m.fl.

Forsikringer

Praksisen har sine nærings- og ansvarsforsikringer gjennom godkjent forsikringsselskap.