ARKITEKTSTUDIO ELFRIDA BULL BENE

Stab

Hanne Klæboe

Hanne Klæboe, sivilarkitekt og daglig leder

Hanne Klæbo

Sivilarkitekt MNAL
hanne.klaebo@elfridabullbene.no/direkte telefon: 92 400 450
 
Grunnlegger, eier og daglig leder i Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS
 

Hanne hadde allerede før avsluttede studier fra Bergen Arkitekthøgskole i 2002, etablert seg med egen arkitektpraksis. Gjennom en allsidig praksis som selvstendig arkitekt, ansatt og konsulentvirksomhet hos andre arkitektkontorer samt gjennom etablering og drift av Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS fra 2006, har hun opparbeidet seg en bred og solid erfaring innenfor arkitektfaget.

Hanne har vært drivkraft og involvert i de fleste av Arkitektstudio Elfrida Bull Benes prosjekter, både innenfor arkitekturprosjekteringen og administrasjon av byggeprosjekter. Hun har arbeidet mye med problemstillinger rundt det og leve og bo og virkningen av arkitekturen på mennesket, og har realisert en rekke av sine bolig- og fritidsboligprosjekter rundt om i store deler av Norge og Sverige. For øvrig har hun arbeidet med kulturbygg, næringsbygg samt utvikling av større boligområder gjennom ulike samarbeidsgrupper.

Hanne Klæbo har et personlig engasjement i og kritisk sans når hun arbeider seg gjennom brukerens behov og ønsker og gir form til funksjonene.

Det finstemte resultatet er målet, og alltid med den innstilling om at et prosjekt skal være et komplett, bærekraftig bidrag til stedet det skal bygges på og for brukerens behov.

Studier av lokalsamfunns behov for å magasinere sin kollektive hukommelse og hvilken identitetsbyggende kraft som ligger i et slikt grep og begrep, har gjort Hanne sterkere i arbeidet også med prosjekter i mindre skala. Arkitektur og identitet, stedsidentitet og den åpne form er også viktige elementer i Hannes betraktning av arkitekturens potensielle rolle, virkning og betydning.

Den bærekraftige utviklingen er en annen ledetråd i arbeidet, noe som også er synliggjort bl.a. gjennom utviklingen av forbildeprosjekt for Enova, kursing bl.a. innenfor NALs EcoBox, og ikke minst et solid teorirettet arbeid gjennom det internasjonale nettverket Living my House som Hanne er en av grunnleggerne av. Her utforskes i stor grad menneskets forhold til sine skiftende, bygde og naturlige, omgivelser og behov.

 

 

Silje Bugge, sivilarkitekt

Silje Bugge, sivilarkitekt

Silje Bugge

Sivilarkitekt MNAL
silje.bugge@elfridabullbene.no / direkte telefon: 92 260 174
 

Ansatt i Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS siden november 2015.

 

Silje er utdannet sivilarkitekt ved Bergen Arkitekthøgskole i 2001. Hun har vær ansatt på arkitektkontor både i Bergen og i Oslo der hun har opparbeidet seg erfaring fra et bredt spekter av oppgaver i alle prosjektfaser. Oppgavene har spent fra boligprosjekter til større komplekse bygg innen skole og helse. Silje har blant annet erfaring fra utforming og gjennomføring av flere prosjekter innen offentlig sektor. Hun har vært engasjert i flere skoleprosjekter og har opparbeidet seg god kompetanse på utarbeidelse av ulike undervisningssituasjoner og gjennomføring av komplekse byggeprosjekter. Silje har jobbet med varierte og allsidige prosjekter i ulike skalaer og faser, fra ideutvikling, mulighetsstudier og kapasitetsanalyser til byggeplassoppfølging og kommunal saksbehandling.

 

 

Marit Kornberg

Marit Kornberg, Master i arkitektur

Marit Kornberg

Master i arkitektur v/Bergen Arkitekthøgskole
marit.kornberg@elfridabullbene.no
 

Ansatt i Arkitektstudio Elfrida Bull Bene 2016.

 

Marit er utdannet Master i arkitektur ved Bergen Arkitekthøgskole i 2009. Hun har jobbet innenfor både privat og offentlig sektor, og har dermed opparbeidet en bred forståelse av faget, fra planarbeid og mulighetsanalyser i større skala, til bygg i mindre skala som eneboliger og tilbygg.
Å kjenne prosessene i kommunal saksbehandling er viktig i en tid med stadig større krav til søker. Marit har gjennom sitt arbeid i kommunal sektor jobbet med saksbehandling av private reguleringsplaner, og fulgt prosjekter fra idestadie til vedtatt plan, i tett samarbeid med interne og eksterne instanser. Denne erfaringen har vært nyttig ved overgangen til det private, der hun har jobbet både med plan og bygg, innenfor tegning og søk. En god forståelse for plan er et nyttig redskap når det gjelder å finne mulighetene og begrensningene for en tomt. Innenfor bygg har hun hovedsakelig arbeidet med næringsbygg og bolig, og har også god erfaring med konseptutvikling for større boligområder.