ARKITEKTSTUDIO ELFRIDA BULL BENE

Tjenester

Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS kan bistå med kunnskap og kompetanse innenfor faget vårt på store og små prosjekter for private oppdragsgivere og bedrifter. Vi har stor erfaring innenfor et stort spekter av faget og kan derfor være en fleksibel og forutsigbar samarbeidspartner.

 

Eksempler på prosjekttyper:

Tilbygg, ombygginger, restaureringer og nybygg som eneboliger, fritidsboliger, større boligbygg, flerbrukshus, kultur- og næringsbygg, barnehager og andre undervisningsbygg. Vi er gjerne også med på laget når større områder skal planlegges, reguleres eller detaljplanlegges.

 

Kommunal saksgang:

Vi besitter stor erfaring både som ansvarlig søker i en rekke ulike byggesaker og også erfaring fra den kommunale saksbehandlingen. Dette gjør oss til en stødig rådgiver når det gjelder fremgangsmåte og prosess. Vår erfaring er at gjennom en faglig og grundig dialog  med kommunene, kan man løse saker på best mulig måte og står som en fremgangsmåte som har bragt oss til målet uttallige ganger.

Vi har sentral godkjenning for vårt fag og ansvarlig søkerfunksjonen.