ARKITEKTSTUDIO ELFRIDA BULL BENE

Skostredet 3-5-7

• Type prosjekt: Istandsetting og ombygging av verneverdige bygninger i Middelalderbyen samt nybygg på branntomt. Kontorer for byantikvaren, butikker og næringsareal. • Areal:1300 kvm. • Etasjer:4 • Oppdragsgiver: Pallas AS • Byggested: Bergen • Status: Under bygging. ferdigstillelse høst 2016

FØR:

Skostredet 3, er opprinnelig et lite bolighus, antagelig fra første halvdel av 1700-tallet. Skostredet 5 med tilhørende bakbygning er antageligvis oppført på siste halvdel av 1800-tallet (1870) og har gjennomgått flere om- og påbygginger. Den siste da stallen, tilbygget, ble revet på 1980-tallet. Disse bygningene blir nå reparert og satt i stand og skal bruksendres til kontorer og formidlingslokale for byantikvaren ved Bergen Kommune, samt butikker og næringsareal på gateplan.
Det vil også etableres et tilbygg til Skostredet 5, i form av et nytt heis-og trappehus på tuftene etter den gamle stallbygningen. Dette vil betjene alle etasjer ved Byantikvarens kontor og vil bidra til at de publikumsåpne lokalene ivaretar kravene om universell utforming.

Det nye heis- og trappehuset er også etablert delvis på eiendommen Skostredet 7. Her er det prosjektert et nybygg som også skal betjenes av tilbygget.

Det har gjennom hele prosjekterings- og byggefasen blitt vektlagt å reparere og å gjenbruke bygningsdeler, så som trapper, vinduer, dører, takstein og annet, så langt som det er mulig, samtidig som man gjør nyere tilpasninger der det ikke har vært mulig å reparere de eksisterende elementene, slik som en gjennomgang mellom det lille huset, Skostredet 3, og til kontorarealene i Skostredet 5 og et åpent trappeløp mellom kontoretasjene i nummer 5.