ARKITEKTSTUDIO ELFRIDA BULL BENE

VegaVerden

• Type prosjekt: OMBYGGING AV EKSISTERENDE LAGERBYGG TIL KULTURBYGG • Areal: 400 m2 • Etasjer: 2 • Status: konkurranseforslag

VegaVerden representerer et nytt arkitektonisk uttrykk på Nes, forankret i stedets egenart. Verdensarvsenterets arkitektur legger til rette for opplevelser som er autentiske og nære, og på samme tid universelle og større enn seg selv. Således er senterets arkitektur i pakt med Unescos intensjoner for områdets verdensarvstatus. I den konseptuelle bruken av den eksisterende bygningen vil den lokale forankringen oppleves.

Den arkitektoniske gjenbruken av struktur og hovedform, satt sammen med en nytolkning av byggeskikk, viser den lokale forankringen for Verdensarvsenteret i den faktiske situasjonen på Nes.