ARKITEKTSTUDIO ELFRIDA BULL BENE

Villa HK

• Type prosjekt: ombygging av enebolig til GENERASJONSBOLIG • Areal: 250 m2  BRA • Etasjer: 3 • Oppdragsgiver: privat • Byggested: Trondheim, Norge • Status: Boligen er under ferdigstilling. 

Ombygging av enebolig til generasjonsbolig. Den typiske familieboligen fra 1963 var utdatert og upraktisk for dagens levevis. Familien på seks inkludert bestemor trengte større plass og  gjennom en lang og grundig prosess fant de sine behov for hvordan de ønsket rammene rundt sitt liv. Hovedboligen har blitt utvidet og det ble opparbeidet en egen boenhet for bestemoren i huset med egen inngang, men også direkte tilknytning mellom enhetene. Den opprinnelige boligens form ble forsøkt beholdt så inntakt som mulig, men ble utvidet til dobbel bredde bakover fra hovedfasaden mot trikkelinjen. I motsatt akse la vi et nytt volum som inneholder bileiligheten i bakkant, og utvidelse av hoveddelen som ble utført i plass-støpt betong utvendig og innvendig.