Foredrag på Nordhagen-konferansen
Hanne presenterer.Vi var nylig så heldige å bli invitert til å holde foredrag på Nordhagen-konferansen 2018. Gjenreising av et 1700-tallshus midt i Bergen sentrum som ble tapt i brann var fokus. Bygningsvern og kulturminneverdi og kopi var stikkord for diskusjonen under navnet ‘kopi? -gjenreising av huset på hjørnet’.

Vi mener at det å skulle oppføre en kopi av en bygning aldri vil bli annet enn et nytt bygg som ligner på det tidligere huset. Brannen i 2017 tok med seg huset sin sjel i flammene. Hva blir da en gjenreising av bygget? Det blir aldri det samme, men et nytt bygg (med nybyggkrav så det holder) som ligner på det gamle. Hva representerer dette i bybildet? Fortellingen om Frimerkehuset er mangfoldig og vil bli presentert fortløpende.

  

DEL: FACEBOOK | TWITTER