En dag i felten
GrunnundersøkelserI vårt arbeide med Frimerkehuset på hjørnet mellom Skostredet og Østre Skostredet er det nå tid for geotekniske undersøkelser av grunnen. Dette er spesielt viktig med denne plasseringen, da Vågsbunnen befinner seg på automatisk fredet middelaldergrunn. 

Undersøkelser er viktig både av bygningstekniske hensyn med tanke på fundamentering, men også for å få tatt forprøver av grunnen for å undersøke alle aspekter av grunnforhold, bevaringstilstand/-og forhold i kulturlag.

Så langt har vi fått vite at det er 11 meter ned til fast fjell på tomten, og vi er spente på å få resultatet av de andre prøvene som vil fortelle oss mer om tomtens tidligere historie.

 

 

DEL: FACEBOOK | TWITTER