ABO + EBB = SANT!ABO Plan & Arkitektur AS og Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS inngår partnerskap

Denne uken inngikk ABO Plan og Arkitektur AS avtale med Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS om kjøp av 51% av aksjene og blir med dette største aksjonær. ABO Plan og Arkitektur har hovedkontor på Os og med dette knytter arkitekturmiljøene i Os og Bergen seg sterkere sammen.

 

Samarbeidet skaper en ny konstellasjon hvor Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS fortsetter driften under merkevaren som er bygget opp og viderefører særpreget og utviklingen i selskapet med en ambisiøs satsning mot fremtiden. Det tverrfaglige miljøet på tvers av kommunegrensene vil styrke de to selskapenes profil og fagmiljø gjensidig. Vi ser frem til samarbeidet og å kunne tilby dette bredere og tverrfaglige tilbudet til våre oppdragsgivere.

 

Les ABO sin sak her:

DEL: FACEBOOK | TWITTER