Grunnarbeid i Bergens fredete kulturlagOver 1000 år av Bergen bys historie ligger begravd i det som kalles "kulturlagene" under bakken i Vågsbunnen i Bergen. Grunnvannet i bakken beskytter disse lagene, som er alt fra stein, mur og tre til gamle skosåler, fra å råtne under oss. I vårt arbeid med hotellet i Domkirken har vi hele veien hatt et tett samarbeid med Geoteknikere fra Multiconsult, arkeologer fra NIKU og Riksantikvaren for å beskytte dette viktige historiske "arkivet".

Pelemaskin

Når man oppfører nye bygninger i slike miljøer er det veldig viktig at vekten av det nye bygget i minst mulig grad påvirker grunnvannstanden og de gamle kulturlagene. For å få dette til har vi brukt forskjllige typer "peler" der enkelte er boret helt ned til gunnfjellet flere meter under bakken. Disse overfører vekten fra  grunnmuren ned til grunnfjell og man unngår for store inngrep og ødeleggelser av de fredete kulturlagene. I byggegropen under hotellet har det i tilllegg vært utført flere arkeologiske utgravinger med flere artige funn.

For å støtte opp mot eksisterende bygg har det også vært brukt en teknikk som heter jetpeling. Jetpeler lages ved at det lages et hulrom rundt en pele ved hjelp av en roterende høytrykksstråle fra en dyse på peleborehodet. Tomrommet fylles etter på med en tyntflytende betong som størkner til en underjordisk grunnmur uten å måtte grave. 

Jetpelevegg

Etter Jetpelingen har det så blitt sagt presist i betongen som vil definere ytterkanten av hotellets underetasje.

Saging

Saging av jetpeler 

Vi er spent på fortsettelsen. 

Ferdig saget

DEL: FACEBOOK | TWITTER