Elfrida Bull Bene om Bergens SÆRPREG på BAF sin 110 års-feiring
Andreas presenterer.Fredag 26. oktober feiret Bergen Arkitektforening (BAF) 110 år. Medlemmene i BAF har gjennom alle disse årene vært med å skape mye av byens særpreg og ble i denne anledning invitert til å snakke om sitt arbeid i og for byens utvikling. Det var Byarkitekten som i forbindelse med rulleringen av Bergen kommunes arkitekturstrategi ønsket å ta opp noen viktige spørsmål: 

Finnes det en rød tråd i våre bygde omgivelser?
Hva er det som utgjør særpreget i bergensarkitekturen?
Hvordan kan vi fortette og samtidig videreutvikle byens egenart? 

Elfrida Bull Bene fikk holde første innlegg i denne presentasjonsrunden. Vi snakket om hvordan vi jobber spesielt med Bergens lange historie som en viktig del av byens identitet, og hvordan vi jobber med utviklingen av Vågsbunnen og Skostredets spesielle byliv og særegne bygninger. 

 

DEL: FACEBOOK | TWITTER