Domkirkegaten Hotell
Tilpasning i historisk område

PROSJEKT: Domkirkegaten Hotell

AREAL: 3537 m2

OPPDRAGSGIVER: Pallas AS

STATUS: IG juli 2018

HVOR: Bergen

OM: Hotell i historiske omgivelser mot Domkirken

Kontoret er stolt over å ha fått være med å utforme et nytt hotell på et så sentralt og historisk viktig sted. Kriterier for prosjektet har vært på en god måte å imøtekomme tiltakshavers ønsker samtidig som omgivelser og antikvariske hensyn har vært førende for bygningens høyde, fasaderytme og materialitet.

DEL: FACEBOOK | TWITTER