Forum kino
Istandsetting, tilbygg, fasadeendring og ny bruk av fredet bygg

PROSJEKT: Forum kino

AREAL: 3143 m2

OPPDRAGSGIVER: Totalentreprenør er Brødrene Ulveseth AS

STATUS: Igangsatt

HVOR: Bergen

OM: Istandsetting, tilbygg, fasadeendring og ny bruk av fredet bygg

Forum kino skal istandsettes og tilbakeføres i dialog med kulturminnemyndigheter slik at bygget kan tas i bruk som forsamlingshus og konsertscene.

Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS ble i 2016 engasjert av Brødrene Ulveseth AS som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitektarbeider vedrørende rehabilitering av Forum kino. 

Forum kino er et bygningsanlegg med høye arkitektoniske kvaliteter tegnet av Ole Landmark i 1939 og inngår i et sammenhengende bygningsmiljø på Danmarksplass med høy kulturminneverdi.

Forum kino har vært preget av et generelt vedlikeholdsforfall. Hensikten med tiltaket er å rehabilitere bygningen i dialog med kulturminnemyndigheter slik at bygningen tilrettelegges for videre aktiv bruk i samsvar med kulturminnemyndighetenes visjon for fredete bygg.

Forum kino har hatt en viktig funksjon og høy miljøverdi i området og det er et mål for dagens eiere at bygningen igjen blir en del av et urbant miljø med et variert kulturtilbud.

Forum kino ble påbegynt i 1939 etter arkitekt Ole Landmarks vinnerutkast for utforming av Kronstadtorvet, omdøpt til Danmarksplass etter 2. Verdenskrig. Forum kino stod ferdig som råbygg i 1940. Kinoen ble ferdigstilt i 1946 og var i bruk som kino fram til 2005. Etter det har kinosalen blant annet blitt brukt til ulike sceniske oppsetninger. 

Et folkebibliotek ble bygget som del av kinoanlegget. Bibliotekstilbygget ligger som et separat bygningsvolum i 3 etasjer som en forlengelse av kinodelen i Jonas Lies vei og inngår også i prosjektet.

For å tilrettelegge for videre og mer variert bruk av kinobygningen er kjelleretasjen, tidligere fyrrom under bakken, bygget om til forsamlingslokale. I den forbindelse er kjelleren utvidet under bakgården og en ny sal er etablert. For å ivareta rømningsforhold og universell utforming, er eksisterende trappehus i bakgården bygget om til et nytt heis- og trappehus som betjener alle etasjene.

Det har i løpet av årene vært utført noe oppussing og «moderniseringer» av bygningen. 

Taket i billetthallen ble senket i 1964 og arbeider som berørte i hovedsak kinosalen ble utført i 1990.

Det pågående arbeidet i salen og i vestibylen består hovedsakelig av tilbakeføring og istandsetting av overflater slik at når Forum nå skal gjenåpnes vil bygningen framstå med et mer opprinnelig uttrykk tilpasset ny bruk.

DEL: FACEBOOK | TWITTER