Forum kino
Istandsetting, tilbygg, fasadeendring og ny bruk av fredet bygg

PROSJEKT: Forum kino

AREAL: 3143 m2

OPPDRAGSGIVER: Totalentreprenør er Brødrene Ulveseth AS

STATUS: Ferdigstilt 2019

HVOR: Bergen

OM: Istandsetting, tilbygg, fasadeendring og ny bruk av fredet bygg

Denne arkitektoniske perlen som stod ferdig for første gang i 1946 er endelig kommet i bruk igjen og kan gi nye øyeblikk, minner og gleder til Bergens mangfoldige befolkning!
Ole Landmark tegnet Forum kino med tanke på nettopp Bergens befolkning. En arena for kultur hvor kinofilmer fra hele verden skulle nytes og fordøyes, en liten lunge i det ellers så travle Danmarksplass.

Det har vært en spennende og utfordrende prosess å være arkitektstudioet bak restaureringen og tilbakeføringen av denne funksjonalistiske perlen som nå er gjenåpnet som Forum Scene.

Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS ble i 2016 engasjert av Brødrene Ulveseth AS som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitektarbeider vedrørende rehabilitering av Forum kino. 

Forum kino er et bygningsanlegg med høye arkitektoniske kvaliteter tegnet av Ole Landmark i 1939 og inngår i et sammenhengende bygningsmiljø på Danmarksplass med høy kulturminneverdi.

Forum kino har vært preget av et generelt vedlikeholdsforfall. Hensikten med tiltaket var å rehabilitere bygningen i dialog med kulturminnemyndigheter slik at bygningen tilrettelegges for videre aktiv bruk i samsvar med kulturminnemyndighetenes visjon for fredete bygg.

Forum kino har hatt en viktig funksjon og høy miljøverdi i området og det er et mål for dagens eiere at bygningen igjen blir en del av et urbant miljø med et variert kulturtilbud.

Forum kino ble påbegynt i 1939 etter arkitekt Ole Landmarks vinnerutkast for utforming av Kronstadtorvet, omdøpt til Danmarksplass etter 2. Verdenskrig. Forum kino stod ferdig som råbygg i 1940. Kinoen ble ferdigstilt i 1946 og var i bruk som kino fram til 2005. Etter det har kinosalen blant annet blitt brukt til ulike sceniske oppsetninger. 

Et folkebibliotek ble bygget som del av kinoanlegget. Bibliotekstilbygget ligger som et separat bygningsvolum i 3 etasjer som en forlengelse av kinodelen i Jonas Lies vei og inngår også i prosjektet.

For å tilrettelegge for videre og mer variert bruk av kinobygningen er kjelleretasjen, tidligere fyrrom under bakken, bygget om til forsamlingslokale. I den forbindelse er kjelleren utvidet under bakgården og en ny sal er etablert. For å ivareta rømningsforhold og universell utforming, er eksisterende trappehus i bakgården bygget om til et nytt heis- og trappehus som betjener alle etasjene.

Det har i løpet av årene vært utført noe oppussing og «moderniseringer» av bygningen. 

Taket i billetthallen ble senket i 1964 og arbeider som berørte i hovedsak kinosalen ble utført i 1990.

Forum Scene ble (gjen)åpnet høsten 2019 med en rekke konserter og andre arrangementer for store og små. Vi håper at bygget fortsetter å være bygg for oss alle uavhengig av sjanger, trosretning eller bakgrunn og gleder oss til å oppleve musikk og kultur og andre spennende øyeblikk der!
Vi håper Forum kan være et foregangseksempel på et sted hvor både konserter med artister fra hele verden, gudstjenester, Pride og eid-feiring kan forenes og med det bidra til å skape mindre avstand mellom oss mennesker!

DEL: FACEBOOK | TWITTER