Byantikvarens Laboratorium
Bruksendring, restaurering og nybygg

PROSJEKT: Byantikvarens Laboratorium

AREAL: Eksisterende bygg + nytt heis/-trappehus på 86m2 

OPPDRAGSGIVER: Pallas AS

STATUS: Skostredet 5 i bruk av Byantikvaren

HVOR: Bergen

OM: Bruksendring, restaurering og nybygg

Da Byantikvaren i Bergen trengte nye kontorlokaler, skjønte de at de satt på en gyllen anledning til å leve som de lærer. I stedet for å flytte inn i et flunkende nytt kontorbygg, blinket etaten seg ut tre eldre bygninger i det historiske gågaten Skostredet.

De fikk med eieren Pallas Eiendom på laget, og sammen gikk vi i gang med å omskape de nokså forfalne husene fra 1700- og 1800-tallet til velfungerende lokaler som både tar vare på det gamle og likevel svarer på moderne krav og behov.

Et viktig mål i forbildeprosjektet var å gjenbruke og gjenskape så mye som mulig av den opprinnelige arkitekturen, samtidig som moderne infrastruktur måtte bygges inn. Resultatet er særpregede, vakre og historietunge lokaler som tilfredsstiller alle moderne krav til sikkerhet, tilgjengelighet og inneklima.

Skostredet 3–5 består av to bygninger mot Skostredet samt en bakbygning. Alle var i svært dårlig forfatning da arbeidet med restaureringen ble påbegynt. Hoveddelen av bygningsstrukturen er omsorgsfullt restaurert, mens nye strukturer har kommet til på bakgrunn av dagens krav til arbeidslokaler samt krav om tilgjengelighet. Prosjektet er gjennomført i  tett dialog med byantikvaren, som også er leietaker i bygget.

 

 

DEL: FACEBOOK | TWITTER