Skostredet 3–5
Bruksendring, restaurering og nybygg

PROSJEKT: Skostredet 3–5

AREAL: Eksisterende bygg + nytt heis/-trappehus på 86m2 

OPPDRAGSGIVER: Pallas AS

STATUS: Skostredet 5 i bruk av Byantikvaren

HVOR: Bergen

OM: Bruksendring, restaurering og nybygg

Skostredet 3–5 består av to bygninger mot Skostredet samt en bakbygning. Alle var i svært dårlig forfatning da arbeidet med restaureringen ble påbegynt. Hoveddelen av bygningsstrukturen er omsorgsfullt restaurert, mens nye strukturer har kommet til på bakgrunn av dagens krav til arbeidslokaler samt krav om tilgjengelighet. Prosjektet er gjennomført i  tett dialog med byantikvaren, som også er leietaker i bygget.

 

 

DEL: FACEBOOK | TWITTER