Reguleringsplan Hans Tanks kvartalet
Volumstudie i historisk bygningsmiljø

PROSJEKT: Reguleringsplan Hans Tanks kvartalet

AREAL: Ca. 2500 m2 

OPPDRAGSGIVER: Pallas AS

STATUS: Under arbeid

HVOR: Bergen

OM: Planarbeid i historisk område der der det ønskes tilrettelagt for hotell, bolig og næringsarealer. Målet er også å ivareta og forsterke kvartalets funksjon som er offentlig tilgjengelig byrom.

Elfrida Bull Bene arbeider for tiden i samarbeid med A-Stab om ny reguleringsplan for Hans Tanks kvartalet. Kvartalet er et unikt område i Bergen som rommer et en struktur og et bygningsmiljø i historisk spenn fra middelalder, da Vågsbunnen gradvis ble fylt ut, fram til starten av 1900 tallet, da bygårder i mur kom opp i retning Domkirkegaten. 

Dette historisk viktige og sentrale byrommet ønsker man å videreføre og forsterke bruken av, til glede for byens innbyggere og brukerene av kvartalet. Med respekt for områdets historiske bygninger og middelalderstruktur, ønsker man å endre den gjeldende reguleringsplanen for området, slik at den nye bebyggelsen i større grad viderefører områdets unike karakter og potensiale.

 

 

DEL: FACEBOOK | TWITTER