Reguleringsplan Hans Tanks kvartalet
Ny reguleringsplan som ivaretar Vågsbunnens byromspotensial

PROSJEKT: Reguleringsplan Hans Tanks kvartalet

AREAL: Ca. 2500 m2 

OPPDRAGSGIVER: Pallas AS

STATUS: Under arbeid

HVOR: Vågsbunnen i Bergen

OM: Ny Reguleringsplan i historiske Vågsbunnen i Bergen. 

Bergens kanskje mest sentrale ubebygde tomt er i ferd med å (om)reguleres. De i dag åpne parkeringsplassene/branntomtene i Hans Tanks kvartalet har i flere tiår ligget som åpne sår i bydelens ellers sjarmerende småhusstruktur. Likevel har flere festivaler, markeder og restaurantserveringer på tomten vist potensialet til denne historiske gårdsplassen som et møtepunkt og byrom. I dagens initiativ til regulering og videreutvikling står nettopp dette i sentrum. De gamle parkeringsplassene ønskes i dag tilrettelagt for hotell, bolig og næringsarealer og der hvor tidligere reg.plan(2001) har lukket kvartalet fra omgivelsene, ønskes det nå å åpne for at det yrende småbylivet i området skal få trekke inn på gårdsplassen. 

I samarbeid med A-Stab utarbeides nå en ny reguleringsplan for Hans Tanks kvartalet. Kvartalet er et unikt område i Bergen som rommer en struktur og et bygningsmiljø som strekker seg tilbake til middelalderen. Mellom de små trehusene rundt Skostredet og de høye bygårdene i mur mot Domkirkegaten skal nytt innhold tilføres. Det ønskes å videreføre og forsterke bruken av rommene mellom husene til glede for byens innbyggere og brukerene av kvartalet. Med respekt for områdets historiske bygninger og middelalderstruktur, ønsker man å endre den gjeldende reguleringsplanen for området, slik at den nye bebyggelsen i større grad viderefører områdets unike karakter og potensiale.

 

 

DEL: FACEBOOK | TWITTER