Biskopshavn
Fasadeendring og tilbygg til eksisterende enebolig

PROSJEKT: Biskopshavn

OPPDRAGSGIVER: Privat

STATUS: Ferdigstilt 2018

HVOR: Bergen

OM: Fasadeendring og tilbygg til eksisterende enebolig 

Eiendommen inngår i hensynsone Bevaringsområde. Boligen er tegnet av arkitektene Aall og Løkeland i 1968 og er en del av et helhetlig kulturminnemiljø med frittliggende eneboliger med god terrengtilpasning. Boligen skulle etterisoleres og vinduer erstattes med nye. Det ble også satt inn et nytt vindusfelt på boligens vestside for å oppnå bedre utsikt utover Byfjorden. I kjelleretasjen ble det bygget et lite tilbygg under utkraget del. Utbedringene skulle ikke føre til vesentlige endringer i forhold til opprinnelig arkitektur. Både materialbruk og bygningens karakter med hensyn til utforming, skulle videreføres.

 

DEL: FACEBOOK | TWITTER