Barnehage i Stamerhuset
Det historiske Stamerhuset skal omgjøres til barnehage

PROSJEKT: Barnehage i Stamerhuset

HVOR: Bergen

Stamerhuset er en gammel lystbolig i Fana i Bergen som ble oppført i 1860 av kjøpmannen Johan Stamer. Bygningen er fredet av Riksantikvaren. Bygget har en stor fin hage med gode solforhold og frodig natur. Vi jobber nå med å tilrettelegge dette flotte huset og hagen til å brukes som en barnehage. Hovedarbeidet ligger i opprusting av bygget og tilkomsten til å møte dagens lover og regler, men går også ut på spennende formgivning i utviklingen av nye planløsninger og mindre fasadeendringer.

Wiki: "I 1856 kjøpte kjøpmannen Johan Stamer det ene av to bruk under Storetveit gård. Bygningen ble oppført rundt 1860 i senempirestil. Bygningen er en enetasjes tømmerbygning med hvitmalt, liggende panel, valmtak og gesims båret av lave konsoller. Fasaden mot øst domineres av en spissgavlet ark båret av to riflete søyler."

DEL: FACEBOOK | TWITTER