ARKITEKTSTUDIO ELFRIDA BULL BENE

Domkirkegaten gjestehus og hotell

 • Type prosjekt: Hotell • Areal:3550 kvm. • Etasjer:7 • Oppdragsgiver: Pallas AS • Byggested: Bergen • Status: Tillatelse gitt 2015 • 

Domkirkegaten gjestehus og hotell, fasade sør

Domkirkegaten gjestehus og hotell, fasade sør

Nytt hotellbygg med restaurant og publikumsfunksjoner i 1. etasje og 74 gjesterom fordelt mellom 2. til 7. Etasje hvorav 8 gjesterom er komplett universelt utformet, parkering i underetasje samt uteoppholdsarealer bak bygget.
Bygningen oppføres i et område regulert til spesialområde for bevaring, med lange og sterke historiske bånd og i lys av dette er det vektlagt å dyrke frem et uttrykk på bygget som ivaretar hensynet til omgivelser, underlegger seg disse, men samtidig fremstår som selvstendig, samtidig og egenartet.
Formspråket tar sikte på å kopiere fasaderytme og -prinsipp fra de omkringliggende historiske bygninger, men med et tydelig samtidsuttrykk. Horisontale relieffbånd som direkte viderefører linjer fra Domkirkegaten 6a sine relieff, kobler byggene sammen. Vindusplasseringen er avgjørende for skyggenes spill i fasaden gjennom dagens gang, men basert på en streng regelmessighet. Fasaden vil dermed fremstå som ren og enkel, men med et særpreg der sol, lys og skygge skaper variasjon i fasadeuttrykket.