Hedret under årets byutviklingskonferanse
Arkitektur- og byformingsprisen, overrekkes av Sunniva Eide, leder for Rådet for Byforming og arkitekturFredag 25. november gikk Bergen Kommunes byutviklingskonferanse for 2022 av stabelen. Rekordmange deltagere fra hele plan, arkitektur og byggebransjen (med fler) var samlet for første gang på 2 år. Temaet var "Naturbyen Bergen" og det var stort fokus på klima, biologisk mangfold og grønn utvikling av byen vår. Under årets arkitekturpris var det kommet inn over 30 nominasjonsforslag, hvor 7 var gått videre til finalen. Blandt finaleprosjektene var vårt "Byantikvarens Laboratorium", nominert som eksemplarisk restaurering og nybruksprosjekt. Det endte med at prosjektet vant "hederlig omtale" som en av tre prosjekter. Lynghaugparken i Fyllingsdalen, av landskapsarkitekter fra Curve Studio og Norconsult, fikk førstepremien for det som kalles et "svært vellykket bylandskapsprosjekt". Vel fortjent spør du oss! :)
DEL: FACEBOOK | TWITTER