Villa HK
Ombygging av 60-tallshus til generasjonsbolig

PROSJEKT: Villa HK

AREAL: 250 m2

OPPDRAGSGIVER: Privat

STATUS: Ferdigstilt

HVOR: Trondheim

OM: Ombygging av bolig fra 60-tallet.

Ombygging av enebolig til generasjonsbolig. Den typiske familieboligen fra 1963 var utdatert og upraktisk for dagens levevis. Familien på seks inkludert bestemor trengte større plass og  gjennom en lang og grundig prosess fant de sine behov for hvordan de ønsket rammene rundt sitt liv. Hovedboligen har blitt utvidet og det ble opparbeidet en egen boenhet for bestemoren i huset med egen inngang, men også direkte tilknytning mellom enhetene. Den opprinnelige boligens form ble forsøkt beholdt så inntakt som mulig, men ble utvidet til dobbel bredde bakover fra hovedfasaden mot trikkelinjen. I motsatt akse la vi et nytt volum som inneholder bileiligheten i bakkant, og utvidelse av hoveddelen som ble utført i plass-støpt betong utvendig og innvendig.

 

 

DEL: FACEBOOK | TWITTER