B-sykehuset
Boligkonsept for regulering

Illustrasjon: Eutop arkitekter

Illustrasjon: Eutop arkitekter

PROSJEKT: B-sykehuset

AREAL: 6000 m2

OPPDRAGSGIVER: Laksevåg Sanitetsforening/A-Stab AS

STATUS: Skisseforslag til reguleringsplan

HVOR: Laksevåg, Bergen

OM: Boligkonsept utviklet i samarbeid med A-Stab AS og Eutop Arkitekter AS

Forslaget er et resultat av ulike mulighetsstudier og skisseprosjekter for ny bruk av B-sykehusets tomt. Det eksisterende bygget på tomten er et kjent landemerke på Laksevåg med sin karakteristiske 110 m langstrakte bygningskropp. Prosjektet viderefører den langstrakte sammenhengende formen i de to nedre etasjene, men brytes opp i tre volumer fra 2.etasje og oppover. Denne organiseringen gir bygningene en størrelse som virker naturlig på stedet og knytter seg til eksisterende størrelser i bebyggelsesstrukturen i området. Det vil også gi mellomrom mellom bygningsvolumene med sammenheng til den eksisterende flaten på øvre plan mot fjellet. Dette arealet mellom hovedinnganger til leiligheter og fjellet blir opparbeidet som varierte uteoppholdsarealer. Åpningene gir både lys og luftighet til arealene mot terrenget og skogen. På den måten aktiviseres flaten rundt boligbyggene i større grad og det planlegges for variert bruk av disse arealene.

Forslaget viser 37 leiligheter med en fordeling av 2- og 3-roms leiligheter, et forsamlingslokale samt tilhørende parkeringskjeller for boliger, brukere av forsamlingslokalet og ansatte ved den eksisterende barnehagen på tomten. 

Prosjektet og leilighetene vil ha spektakulære utsiktsforhold mot Bergen sentrum og ut byfjorden med fjellene i bakgrunnen. Det er god tilgang til terreng, friluftsområder og turstier tett ved eiendommen.

 

DEL: FACEBOOK | TWITTER