Volda Samfunnshus
Ungdomsklubb i Samfunnshuset

Elfrida Bull Bene

Elfrida Bull Bene

PROSJEKT: Volda Samfunnshus

OPPDRAGSGIVER: Volda Kommune

STATUS: Under arbeid

HVOR: Volda

Ny bruk av Voldas tradisjonsrike Samfunnshus. Spesielt fokus på å få ungdomsklubben inn i Samfunnshuset. Vi har hatt gleden av å samarbeide med flinke og engasjerte ungdom fra ungdomsrådet i kommunen og har hatt en inspirerende workshop med tre klasser fra Volda VGS i Samfunnshuset. Mulighetstudien tar utgangspunkt i et såkalt "Nullalternativ" for ny bruk av huset, der vi ser på mulighetene for å bruke bygget uten å måtte rive/bygge nytt/bygge til men heller omrokkere innvendig program, modernisere og tilrettelegge for ny bruk, samt aktivere områdene rundt bygget på best mulig måte. Fortsettelse følger
DEL: FACEBOOK | TWITTER