Stamerhuset barnehage
Nytt liv i det historiske Stamerhuset

-

-

PROSJEKT: Stamerhuset barnehage

OPPDRAGSGIVER: Tryllefløyten Steinerbarnehage

STATUS: Tatt i bruk 2023

HVOR: Storetveit, Bergen

Stamerhuset er en historisk lystbolig i Fana i Bergen som ble oppført i 1860 av kjøpmannen Johan Stamer. Bygningen er fredet av Riksantikvaren. Bruksendringen og rehabiliteringen har blitt realisert med støtte fra Vestland Fylkeskommune. Tryllefløyten Steinerbarnehage består nå av Stamerhuset og Tryllehuset som er bundet sammen av Stamerhagen til en fredelig oase på Storetveit i Bergen. Fra Rudolf Steiners pedagogiske grunnsyn: Gjennom etterligning og påvirkning av omgivelsene inspireres barnet til læring og utvikling. Sentralt er gode, dype sanseopplevelser gjennom estetikk og kvaliteter i barnets opplevelser. Dette har vært bakteppet i oppgaven med Stamerhuset barnehage. I samarbeid med Sidsel Hovland/Inspiris AS er det arbeidet med de taktile overflatene, fargesetting og det å skape en helhetlig, lett, åpen og barnlig atmosfære for barna i en samtidig verdig estetikk for huset. Håndmalte tapeter har delvis blitt integrert i interiøret, men beskyttet der de er lavt på veggene. Sirkelformede akustikkplater er med på å skape en lavere himling og et lekent spill i de formelle rommene hvor fredningsstatus har satt enkelte begrensninger, men også lagt fine føringer for noe tilpasning av planløsning for å imøtekomme krav til bl.a. universell utforming, brann og akustikk. Samarbeidende arkitekter i tidligfase: Sweco AS Interiørarkitekt/fargesetter: Inspiris v. Sidsel Hovland Tekniske konsulenter: Sweco AS Totalentreprenør: Åsane Byggmesterforretning AS

DEL: FACEBOOK | TWITTER